Australasia's Biggest Online Store

We won't be beaten by anyone. Guaranteed

Camera Creulon [WEL]
By

Rating
Hurry - Only 2 left in stock!
Product Details

Reviews

Mae yna ddwy stori yn y llyfr yma. Y cyntaf yw Camera Creulon a'r ail yw Symud Sydyn. Dwin meddwl eu bod yn addas i blant tua 9-12 oed ac yn hyn. Mae Camera Creulon yn dechrau gyda Matthew King yn prynu camera ail-law iw dad mewn sl cist car, ac mae en hapus iawn gyda'i anrheg. Ond roedd yn rhyfeddol o rad. Pam hynny? Wrth i Dad Matthew ddechrau tynnu lluniau, mae pethau ofnadwy yn digwydd - maer goeden geirios hyfryd yn yr ardd yn marw yn anesboniadwy o sydyn. Ond beth - neu bwy - fydd nesaf? Beth yw dirgelwch y camera? Dwin meddwl bod y stori yma yn wych. Maen dechrau gyda diwrnod a digwyddiadau cyffredin ac maer awdur wedi llwyddo yn y ffordd maen creu rhyw fath o uchafbwynt o ofn, gyda'r diweddglo yn iasoer. Maer ail stori, Symud Sydyn, am fachgen or enw Henri sydd yn cael hen gyfrifiadur ar l marwolaeth ffrind ei dad. Maer cyfrifiadur hwn yn od iawn. Mae en gallu dweud y dyfodol ac yn rhagweld canlyniadau rasys ceffylau! Mae un o gymeriadau'r stori yn ceisio dwyn y cyfrifiadur, gyda chanlyniadau difrifol iawn i Henri. Er iddi fod yn stori dda iawn, doeddwn ddim yn ei hoffi gymaint Camera Creulon. Nid ywr awyrgylch cweit mor frawychus y tro hwn. Mae pethau yn aros yn weddol normal tan y dudalen olaf, ond mae rhaid dweud ei bod yn gorffen gyda bang! Dwin meddwl bod Antony Horowitz yn awdur arbennig o dalentog a bod yr addasiad hwn yn dda iawn hefyd. Bargen am 3.99! Thomas Huw Constantine Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru

Ask a Question About this Product More...
Write your question below:
Look for similar items by category
Home » Books » Children's » Fiction » General
How Fishpond Works
Fishpond works with suppliers all over the world to bring you a huge selection of products, really great prices, and delivery included on over 25 million products that we sell. We do our best every day to make Fishpond an awesome place for customers to shop and get what they want — all at the best prices online.
Webmasters, Bloggers & Website Owners
You can earn a 5% commission by selling Camera Creulon on your website. It's easy to get started - we will give you example code. After you're set-up, your website can earn you money while you work, play or even sleep! You should start right now!
Authors / Publishers
Are you the Author or Publisher of a book? Or the manufacturer of one of the millions of products that we sell. You can improve sales and grow your revenue by submitting additional information on this title. The better the information we have about a product, the more we will sell!
Item ships from and is sold by Fishpond World Ltd.
Back to top