SmartSellTM - The New Way to Sell Online

We won't be beaten by anyone. Guaranteed

Camera Creulon [WEL]
By

Rating

Product Description
Product Details

Reviews

Mae yna ddwy stori yn y llyfr yma. Y cyntaf yw Camera Creulon a'r ail yw Symud Sydyn. Dwin meddwl eu bod yn addas i blant tua 9-12 oed ac yn hyn. Mae Camera Creulon yn dechrau gyda Matthew King yn prynu camera ail-law iw dad mewn sl cist car, ac mae en hapus iawn gyda'i anrheg. Ond roedd yn rhyfeddol o rad. Pam hynny? Wrth i Dad Matthew ddechrau tynnu lluniau, mae pethau ofnadwy yn digwydd - maer goeden geirios hyfryd yn yr ardd yn marw yn anesboniadwy o sydyn. Ond beth - neu bwy - fydd nesaf? Beth yw dirgelwch y camera? Dwin meddwl bod y stori yma yn wych. Maen dechrau gyda diwrnod a digwyddiadau cyffredin ac maer awdur wedi llwyddo yn y ffordd maen creu rhyw fath o uchafbwynt o ofn, gyda'r diweddglo yn iasoer. Maer ail stori, Symud Sydyn, am fachgen or enw Henri sydd yn cael hen gyfrifiadur ar l marwolaeth ffrind ei dad. Maer cyfrifiadur hwn yn od iawn. Mae en gallu dweud y dyfodol ac yn rhagweld canlyniadau rasys ceffylau! Mae un o gymeriadau'r stori yn ceisio dwyn y cyfrifiadur, gyda chanlyniadau difrifol iawn i Henri. Er iddi fod yn stori dda iawn, doeddwn ddim yn ei hoffi gymaint Camera Creulon. Nid ywr awyrgylch cweit mor frawychus y tro hwn. Mae pethau yn aros yn weddol normal tan y dudalen olaf, ond mae rhaid dweud ei bod yn gorffen gyda bang! Dwin meddwl bod Antony Horowitz yn awdur arbennig o dalentog a bod yr addasiad hwn yn dda iawn hefyd. Bargen am 3.99! Thomas Huw Constantine Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru. It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council. -- Cyngor Llyfrau Cymru

Ask a Question About this Product More...
Write your question below:
Look for similar items by category
Home » Books » Children's » Fiction » General
This title is unavailable for purchase as none of our regular suppliers have stock available. If you are the publisher, author or distributor for this item, please visit this link.
Back to top