Download the Free Fishpond App!
Download on the App Store

Android App on Google play
Intelepciunea Samanilor: Refaceti Legatura Pierduta Cu Universul

Already own it?

Sell Yours
Home » Books » Health & Wellbeing » Mind, Body & Spirit » Spirituality » Shamanism

Intelepciunea Samanilor [RUM]

Refaceti Legatura Pierduta Cu Universul

By Tony Samara

Elsewhere $25.92 $17.96   Save $7.96 (31%)
Free shipping Australia wide
Ships from UK
Order Now for Christmas with e-Gift
Rating:
 
Register or sign-in to rate and get recommendations.
Format: Paperback, 108 pages
Other Information: black & white illustrations
Published In: United States, 24 July 2013
Language: Romanian
"In elepciunea amanilor" prezint, intr-un mod simplu i practic, cuno tin ele universale despre amanism pe care le-adobandit Tony Samara pe drumul s u c tre ini iere. De la consumul de alimente pan la lucrul cu visele, cele patru elemente ipunctele cardinale, prezentarea unor exerci ii fizice i de respira ie care sus in dezvoltarea spiritual, precum i cu alte subiecte, cartea aceasta ne aminte te de str vechea in elepciune pozitiv, ast zi mai util ca oricand. Ajuta i-v s v schimba i via a in bine. Tony Samara, autor al lucr rilor "In elepciunea amanilor," "Din inim," "Diferi i, i totu i la fel," "Mai adanc de cuvinte," s-a n scut in Anglia, acrescut in Egipt i Norvegia, unde a descoperit filozofia budismului zen. Aceast descoperire l-a condus, intr-un final, la "Mount Baldy ZenCenter in California, USA" unde a deprins inv turile spirituale ale lui "Kyozan Joshu Sasaki." A avut curiozitatea de a explora i mai inprofunzime esen a spiritualit ii, motiv pentru care a mers s locuiasc i s inve e al turi de comunit ile de amani de pe glob, incluzandperioada petrecut al turi de amani influen i din regiunea fluviului Amazon i Mun ii Anzi.Acum, oameni din toat lumea il viziteaz pe Tony Samara, pentru a primi indrumare spiritual i a vedea ei in ili ce inseman s se afle inpreajma sa. rile in care i i desf oar activitatea preponderent sunt rile europene, dar, gra ie internetului, audien a sa este unainterna ional, i aceast mul umit deselor apari ii in direct i interviuri online.Func ia pe care o indepline te este de Inv tor Spiritual care ii incurajeaz pe to i s i i conduc via a in mod activ, nobil, pentru a realizaevolu ia con tiin ei umane.Tony Samara este oglinda a ceea ce este posibil, un memento str lucitor al posibilit ii continue de a fi umani.Starea complet natural de bucurie i in elepciune tr it din momentul in care ne deschidem inimile c tre via este calea remarcabil pe careo expune, o cale pe care orice este liber s o experimenteze.Dialogul verbal nu este esen a inv turilor sale, dar el explic intr-un mod simplu i direct, pentru ca toat lumea s in eleag modul prin carefiecare individ poate integra practic o mai mare acceptare, pace i bucurie in via a cotidian . Tony pred cu umor, smerenie i infinit r bdare, insuflandu-i celuilalt curaj, incredere i for interioar, pentru a- i continua drumul in unitate, o cale care duce c tre adev rata libertate.Asemenea multor inv tori spirituali, Tony Samara este preocupat de eliberarea i munca interioar practic . El pred dand exemple i lec iidin via a personal, indrumandu-l pe cel interesat s ating fericirea acum i aici, mai degrab printr-o con tientizare spiritual decat printr-unefort mental. Parte din inv turile lui Tony ne aduc aminte c mancarea i mancatul sunt fundamentale pentru bun starea noastr interioar, precum i pentru s n tatea noastr fizic . In numeroasele sale programe, el explic faptul c acest corp al nostru este i templul nostru, iar alimenta ia ne ajut s cre m o baz solid care permite desf urarea unor for e i producerea schimb rii interioare. De asemenea, el neexplic faptul c alimentele nu sunt doar substan e fizice care ne hr nesc organismul, ci con in energie spiritual i afectiv . Iat de ce esteimportant s fim con tien i i ancora i in prezent atunci cand manc m i s fim mai degrab aten i cu ce ne hr nim trupul, templul nostru, decat s manc m numai ceea ce avem chef s manc m. Tony incurajeaz dieta vegetarian care include produse organice pline de for a vie ii."
EAN: 9789731991481
ISBN: 9731991484
Publisher: Infarom Publishing
Dimensions: 21.01 x 14.81 x 0.56 centimetres (0.14 kg)
Age Range: 15+ years
Tell a friend

Their Email:

Sell Yours

Already own this item?
Sell Yours and earn some cash. It's fast and free to list! (Learn More.)

Review this Product

BAD GOOD
 

Related Searches

 

Webmasters, Bloggers & Website Owners

You can earn a 5% commission by selling Intelepciunea Samanilor: Refaceti Legatura Pierduta Cu Universul on your website. It's easy to get started - we will give you example code. After you're set-up, your website can earn you money while you work, play or even sleep!

 

Authors/Publishers

Are you the Author/Publisher? Improve sales by submitting additional information on this title.

 

This item ships from and is sold by Fishpond World Ltd.