Now Australia's Biggest Toy Store

We won't be beaten by anyone. Guaranteed

"In elepciunea amanilor" prezint, intr-un mod simplu i practic, cuno tin ele universale despre amanism pe care le-adobandit Tony Samara pe drumul s u c tre ini iere. De la consumul de alimente pan la lucrul cu visele, cele patru elemente ipunctele cardinale, prezentarea unor exerci ii fizice i de respira ie care sus in dezvoltarea spiritual, precum i cu alte subiecte, cartea aceasta ne aminte te de str vechea in elepciune pozitiv, ast zi mai util ca oricand. Ajuta i-v s v schimba i via a in bine. Tony Samara, autor al lucr rilor "In elepciunea amanilor," "Din inim," "Diferi i, i totu i la fel," "Mai adanc de cuvinte," s-a n scut in Anglia, acrescut in Egipt i Norvegia, unde a descoperit filozofia budismului zen. Aceast descoperire l-a condus, intr-un final, la "Mount Baldy ZenCenter in California, USA" unde a deprins inv turile spirituale ale lui "Kyozan Joshu Sasaki." A avut curiozitatea de a explora i mai inprofunzime esen a spiritualit ii, motiv pentru care a mers s locuiasc i s inve e al turi de comunit ile de amani de pe glob, incluzandperioada petrecut al turi de amani influen i din regiunea fluviului Amazon i Mun ii Anzi.Acum, oameni din toat lumea il viziteaz pe Tony Samara, pentru a primi indrumare spiritual i a vedea ei in ili ce inseman s se afle inpreajma sa. rile in care i i desf oar activitatea preponderent sunt rile europene, dar, gra ie internetului, audien a sa este unainterna ional, i aceast mul umit deselor apari ii in direct i interviuri online.Func ia pe care o indepline te este de Inv tor Spiritual care ii incurajeaz pe to i s i i conduc via a in mod activ, nobil, pentru a realizaevolu ia con tiin ei umane.Tony Samara este oglinda a ceea ce este posibil, un memento str lucitor al posibilit ii continue de a fi umani.Starea complet natural de bucurie i in elepciune tr it din momentul in care ne deschidem inimile c tre via este calea remarcabil pe careo expune, o cale pe care orice este liber s o experimenteze.Dialogul verbal nu este esen a inv turilor sale, dar el explic intr-un mod simplu i direct, pentru ca toat lumea s in eleag modul prin carefiecare individ poate integra practic o mai mare acceptare, pace i bucurie in via a cotidian . Tony pred cu umor, smerenie i infinit r bdare, insuflandu-i celuilalt curaj, incredere i for interioar, pentru a- i continua drumul in unitate, o cale care duce c tre adev rata libertate.Asemenea multor inv tori spirituali, Tony Samara este preocupat de eliberarea i munca interioar practic . El pred dand exemple i lec iidin via a personal, indrumandu-l pe cel interesat s ating fericirea acum i aici, mai degrab printr-o con tientizare spiritual decat printr-unefort mental. Parte din inv turile lui Tony ne aduc aminte c mancarea i mancatul sunt fundamentale pentru bun starea noastr interioar, precum i pentru s n tatea noastr fizic . In numeroasele sale programe, el explic faptul c acest corp al nostru este i templul nostru, iar alimenta ia ne ajut s cre m o baz solid care permite desf urarea unor for e i producerea schimb rii interioare. De asemenea, el neexplic faptul c alimentele nu sunt doar substan e fizice care ne hr nesc organismul, ci con in energie spiritual i afectiv . Iat de ce esteimportant s fim con tien i i ancora i in prezent atunci cand manc m i s fim mai degrab aten i cu ce ne hr nim trupul, templul nostru, decat s manc m numai ceea ce avem chef s manc m. Tony incurajeaz dieta vegetarian care include produse organice pline de for a vie ii."
Product Details
Look for similar items by category
How Fishpond Works
Fishpond works with suppliers all over the world to bring you a huge selection of products, really great prices, and delivery included on over 25 million products that we sell. We do our best every day to make Fishpond an awesome place for customers to shop and get what they want — all at the best prices online.
Webmasters, Bloggers & Website Owners
You can earn a 5% commission by selling Intelepciunea Samanilor: Refaceti Legatura Pierduta Cu Universul on your website. It's easy to get started - we will give you example code. After you're set-up, your website can earn you money while you work, play or even sleep! You should start right now!
Authors / Publishers
Are you the Author or Publisher of a book? Or the manufacturer of one of the millions of products that we sell. You can improve sales and grow your revenue by submitting additional information on this title. The better the information we have about a product, the more we will sell!
Item ships from and is sold by Fishpond World Ltd.
Back to top