SmartSellTM - The New Way to Sell Online

Shop over 1.5 Million Toys in our Huge New Range

Luminous Spaces
By

Rating
Product Details

Table of Contents

Table of Contents (Poetry)Embers In the Ashes Glor i oska21 Black Crosses Svarte krossar24 Toward Snowy Peaks Mot soltinds verd26 The Fire Elden38 Foxgloves in the Gravel-Pit Revebjollor i grustak41 The Squirrel Ikorn73 The Shadow Skuggen85 Prayer BonBeneath the Crag Under bergfallet89 Your Path Din veg90 The Hands That Weave Hendene vev94 First Thought Den fyrste tanken103 The Birch Bjorki104 The River Girl Elvemoyi105 Tear, You Needn't Fall Tare, du tarv ikkje falla106 Hedgehog Piggsvinet111 Granite Grasteinen113 Shaking the Snow Off Young Trees Eg skjek sno av ungtrei118 Thin Ice Tunn is119 Beneath the Crag Under bergfallet120 The Volcano Eldberget121 Spider Kongro122 This Is Your Burden Dette lyt du bera123 Behind the Mountain of Solitude Attum einsemds berg126 The Back-Cracking Hug Ryggjakneppa128 You're Still Young Du som er ung130 Stone God Steinguden131 You Want Only to Be Du vil berre vera132 Ocean Havet132 The Fisherman and the Sea Fiskaren og havet133 Conch Konkylie135 Tongue and Bell Kolv og klokkeSlowly the Woods Redden in the Gorge Seint rodnar skog i djuvet144 Steel Stal145 One Thing You Knew Eitt visste du146 Do the Next Man a Favor Gjer ein annan mann ei beine146 Show Us Your Field Syn oss akeren din150 The Snowfield Bumannen151 In the Hay Season I slatta152 Troll Troll153 Kin AEtt154 Launch the Boat Flot bat156 The Cross Krossen157 The Crow Kraka158 Hawk and Falcon Hauk yver hane160 The River Across the Fjord Elvi burtanom fjorden161 Reedgrass Royrkvein163 Meeting Mote164 Ghost Skrymt169 The Axehead Oksekjeft170 Slowly the Truth Dawns Seint gjeng sanningi upp172 The Seagull Ein havmase173 Korea Korea176 There's Still Time Enno er det tid178 Spring Seas Varsjo179 Luminous Spaces Romder av glans179 The Golden Cock GullhanenOn the Eagle's Perch Pa Ornetuva185 Singing Again No syng det atter185 Don't Give Me The Whole Truth Kom ikkje med hele sanningi186 Opening the Curtains Eg dreg ifra glaset186 To a Mountain Til eit fjell187 Let Your Grief Go Du let di sorg fara187 At the Seashore Pa havstrandi188 Evening Clouds Kveldskyer189 The Message-Stick Bodstikka190 The Sawbuck Sagbukken191 You're Searching Du leitar195 The Story of Ch'u Yuan Soga um Ch'u Yuan196 To Li Po Til Li Po196 In the River Gorge I elvedjuvet197 Rock Slide Steinsprang200 Smoke Det ryk201 An Old-Fashioned Norwegian Ein gamaldags nordmann202 The Meadow at Kvannskorane Kvannskorane204 The Chopping Block Hoggestabben205 An Evening In November Kveld i november205 Autumn Has Come from the Summerlands Hausten kom fra sumarlandet206 It's Cold in Big Houses Det er kaldt i store hus207 Sketch Rit210 Kuppern on Skates in Squaw Valley Kuppern skrid i Squaw Valley211 Winter Day Vinterdag212 Snowy Evening Snokveld212 Beneath the Stars Under stjernone214 Winter Still Lives in This Light Enno bur vinteren i ljoset214 Spruce Forest Granskog215 The Wave Bylgja215 Wasn't It You? Var det ikkje du?216 Song, Tread Lightly On My Heart Song, tro lett pa hjarta mitt216 To a Painting by Nikolai Astrup Til eit Astrup-bilete218 You Know a Spring? Veit du ei kjelde220 The Wheat Field Kornakeren221 This Is Not the Kingdom of the Poor Dette er ikkje nokon armods stad222 The Blue Land Det bla landet225 Clear As An Autumn Sky Klar som ein hausthimmelDroplets On the Eastern Wind Dropar i austavind229 Truth Sanningi230 Everyday Life Kvardag231 We're not Sailing the Same Sea Me sigler ikkje same havet231 There Is Nothing Scary Det er ikkje so farleg231 Mountain Wind Fjellvinden232 Wobbly Boulder Rullestein232 Stone Age Grave Steinaldergrav233 In My Father's House I min Faders hus234 Crossing the Quagmire Yver hengjemyri235 The Owl Ugla235 Adrift Drift236 Leiv Eiriksson Leiv Eiriksson236 Ogmund Rides Home Ogmund rid heim237 Sveig?ir Svegde238 I Stand Here, You See Eg stend eg, seddu239 Ophelia Ofelia240 Rockface Behind the Falls Berget i fossen241 In Memory of Old Vamrak Til minne um gamle Vamrak241 Up On Top Pa hogdi242 Slot Machine Automaten242 Guard Stones Stabbesteinar243 Schoolyard Skuleplassen244 One Word Eit ord246 Weathercock Vindhanen248 A Seed Eit korn248 Poetry Today Dikt i dag250 The Wall Mur250 The Hay Wire Hesjetrad252 The Skating Race Skeiserenn252 Let Me Be Like the Dung Beetle Lat meg gjera som tordivelen253 Winter Has Forgotten Vinteren har gloymt att253 Winter Morning Vintermorgon254 Rivers Meet Elvane motest254 And I Was Grief Og eg var sorg256 Spring by the Fjord Var ved fjorden256 The Wind Has So Much to Tell This Spring Vinden har so mykje fortelja i var258 Spring in the Mountains Var i fjellet258 Willow Selja259 The Cat Katten259 Morning on the Fjord Morgon ved fjorden259 Mountain Farm Stol260 Autumn Fishing Haustfiske261 The Islet Holmen261 Floating Log Stokken261 Seed Fro262 The Skerry Skjer262 You Were the Wind Du var vinden262 Windmills Vindmylne263 Prod Pirk263 Red Scar Dette raude aret264 In the Chicken Yard I honsegarden264 Should Ein lyt265 The Dipper Fossekallar266 Rising River Elvi stig266 Scythe Ljaen266 Sledgehammer Sleggja267 Saw Sagi267 Bertolt Brecht Bertolt Brecht267 The Watcher Vakemann268 Weeping Willow Leidpili268 Arrow or Bullet Pil og kule269 Sword Sverdet269 No Cause for Worry Ingen ting stend pa269 Acestes Akestes270 Don't Use Sandpaper Bruk ikkje sandpapir270 Poem Vers270 Executioner's Axe Skarpretteroksi271 Old Poet Tries His Hand as a Modernist Gamal diktar prover seg som modernist271 The Bird Cliff Fugleberget272 I Have Three Poems Eg har tri dikt272 What I Remember Best Det eg hugsar best273 Today I Saw I dag sag eg273 Rotting Tree Stump Morken stuv273 End of Summer Sumar pa hall274 Autumn Haust274 Today I Sensed I dag kjende eg275 When Autumn Comes Nar hausten kjem275 The Mirror Spegelen275 They Yearn to Be Away Dei vil burt276 Green Apples Grone epler276 The Crag Berget276 Stettarbekken Stettarbekken280 The Birch Bjorki280 Wild Rose Klunger281 When I Wake Nar eg vaknar283 Whirl Sviv284 Torch Spik284 Floor Golv285 The Blue Musicians Bla musikantar288 It Is That Dream Det er den draumenAsk the Wind Spor vinden291 Overnight the Grass Turns Green I natt har graset vorte gront291 T'ao Ch'ien T'ao Ch'ien292 Time To Harvest Tid a hausta inn292 The Salmon Weir Laksekjer293 The Lighthouse Fyrlykti294 Silence Togn295 The Storm Has Been Here Stormen har vore her...296 The Large Apple Tree Outside My Window Eg hogg ned den store apalen...297 The Dugout Stokkbaten297 A Sunny Day in March Soldag i mars298 The Cropped Hazel Det stend ein hatlestuv299 A Farm Had the Bow and Arrow as Its Mark Ein gard hadde pil og boge til bumerke301 Dance Ir302 William Blake William Blake302 Gerard de Nerval Gerard de Nerval304 The Prince Fyrsten306 The Last Spider Den siste vevkona307 Dead Tree Daudt tre308 Leaf-Huts and Snow-Houses Lauvhyttor og snohus309 Read Lu Chi And Write A Poem Les Lu Chi og lag eit dikt310 I See You've Learned Eg ser du har laert310 One Poem a Day Eit dikt kvar dag311 Don't Stand There Shouting From the Mountain Sta ikkje der og skrik pa eit berg313 Raking Leaves Raka lauv316 The Old Poet Has Made a Verse Den gamle diktaren har laga eit vers316 In the Parker Pen I Parkerpennen317 Cold Day Kald dag317 Midwinter. Snow Midtvinter. Sno318 After Winter Etter vinteren318 Snowmen in the Green Hayfield Snomenner i gron ha318 Coming Home Heime att319 Here I Have Lived Her har eg butt319 Looking at the Postmark of Your First Letter Eg ser pa stempelen pa fyrste brevet ditt321 I Aim a Little High Eg siktar litt yver322 Still You're Riding at His Side Enno rid du ved sida322 A Letter's Coming Det kjem eit brev324 Woe to He Who Gets Old Stakkars den som er gamal325 Horses and Tramps Hestar og luffarar326 Strange Fish Underlege fiskar326 He's a Man Just Like You Han er eit menneske han som du327 That Man Den mannen328 There are Omens Det finst varslarar328 Deadweight Lodd329 Christmas Sheaf Jolebunda330 You Don't Hang Your Hat on a Sunbeam Du hengjer ikkje hatten pa ein solstrale331 I Lose Myself to Daydreams Eg droymer meg burt332 Not By Car - Nor Plane Ikkje bil, ikkje fly333 An Order Has Gone Out Det er sendt ut pabod334 I Drift Eg rek336 The Steamroller Vegvalsen338 The Sun and Almighty Aren't the Only Det er ikkje berre soli1 og Varherre Ones Who See What Is Happening som ser kva som skjer340 Dieu de la Danse (Nijinsky) Dieu de la danse341 Looking at an Old Mirror Eg ser pa ein gamal spegel342 Arctic Mother 1944 Finnmarksmor343 From the War Fra krigsdagane343 December Moon 1969 Desembermane343 New Year 1970 Naret 1970344 Looking Over the Scythes Eg ser yver ljarne fyre slatten344 The Trapping Pit Dyregrav345 Lone Pine Einsleg fure345 Ask The Wind Spor vinden

Promotional Information

co-op availableAdvance galleys to major media and literary journalsreview copies to literary, academic, and Scandinavian journalsOnline promotion

About the Author

Olav Hauge: Olav Hauge (1908-1994) is one of the major figures of Norwegian poetry. He lived his entire life on a small farm in the fjordland of western Norway. He was the author of seven books of poetry, numerous translations, and several volumes of correspondence. Olav Grinde: Olav Grinde is a writer and translator whose works include Night Open: Selected Poems of Rolf Jacobsen. He lives with his wife Shelah, and they divide their time between Boston and Bergen, Norway. He runs small firm that offers professional copywriting and translation, as well as travel writing.

Ask a Question About this Product More...
Write your question below:
Look for similar items by category
How Fishpond Works
Fishpond works with suppliers all over the world to bring you a huge selection of products, really great prices, and delivery included on over 25 million products that we sell. We do our best every day to make Fishpond an awesome place for customers to shop and get what they want — all at the best prices online.
Webmasters, Bloggers & Website Owners
You can earn a 5% commission by selling Luminous Spaces: Olav H. Hauge: Selected Poems & Journals on your website. It's easy to get started - we will give you example code. After you're set-up, your website can earn you money while you work, play or even sleep! You should start right now!
Authors / Publishers
Are you the Author or Publisher of a book? Or the manufacturer of one of the millions of products that we sell. You can improve sales and grow your revenue by submitting additional information on this title. The better the information we have about a product, the more we will sell!
Item ships from and is sold by Fishpond.com, Inc.
Back to top